O firmie

Firma budowlana POLCOR z siedzibą w Gdańsku działa na rynku budownictwa inżynieryjnego, w szczególności budownictwa hydrotechnicznego i drogowo-mostowego. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam na rozwinięcie działalności w zakresie wykonawstwa:

  • mostowych obiektów drogowych i kolejowych,
  • obiektów gospodarko wodno-ściekowej,
  • budowli hydrotechnicznych, nabrzeży, śluz, jazów, obiektów przemysłowych.

Kadra i sprzęt

Najwyższy poziom usług zapewnia wykwalifikowana i doświadczona kadra oraz specjalistyczny sprzęt. Posiadamy m. in.:

  • igłofiltry do odwodnień wykopów,
  • profesjonalną kamerę firmy Drexl do inspekcji kanałów sanitarnych i monitorowania kanałów o długości do 120 m,
  • hydromonitor do bezwstrząsowego, bezwibracyjnego skuwania i niszczenia betonu GARDNER DENVER TF - 375M generujący ciśnienie do 2200 Bar przy przepływie 22 litry/minutę,
  • pompy do iniekcji ciśnieniowej rys i pęknięć betonów konstrukcyjnych,
  • sprężarki i agregaty do wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowych i betonowych,
  • agregaty do torkretowania firmy Aliva.
© 2016 Polcor. Wszelkie prawa zastrzeżone. Hosting + design by eximius.pl