incor_front08.jpg
incor_front07.jpg
incor_front02.jpg
incor_front04.jpg
incor_front01.jpg

POLCOR budownictwo inżynieryjne

Firma POLCOR działa na rynku budownictwa inżynieryjnego, w szczególności budownictwa hydrotechnicznego i drogowo-mostowego. Specjalizujemy się w wykonawstwie:

  • mostowych obiektów drogowych i kolejowych,
  • obiektów gospodarko wodno-ściekowej,
  • budowli hydrotechnicznych, nabrzeży, śluz, jazów, obiektów przemysłowych.

Wykwalifikowany i doświadczony personel oraz zaawansowany park maszynowy gwarantują najwyższą jakość realizacji zleceń.

© 2016 Polcor. Wszelkie prawa zastrzeżone. Hosting + design by eximius.pl